Gezondheidszorg moet niet alleen gebaseerd zijn op kwaliteit maar ook rechtvaardigheid.

Nov 1, 2018 | News

Iedereen in de samenleving moet krijgen wat men nodig heeft!

 

 

Willemstad –Op 28, 29 en 30 september 2018, werd de 3de Caribische congres betreffende dwarslaesie gehouden te Santa Barbara Beach & Golf Resort. Dit congres heeft verschillende continenten samengebracht, o.a. Europa, Amerika en het Caribisch Gebied om kennis te delen over het elimineren van de barrières, die een persoon met een dwarslaesie verhinderen om een hoogwaardige zorg en een goede levenskwaliteit te hebben.

 

Het centrale thema van dit congres was ‘Toegankelijkheid in een ruimere perspectief’, die gedeeld werd in 3 onderdelen: 1) Toegankelijkheid met nadruk op beleid, 2) Toegankelijkheid over geschikte medische zorg en 3) Positieve houding ten opzichte van sociale steun.

 

Het congres begon s’ochtends op 28 september met een workshop over het opstarten van een Caribbean SCI Network. Er waren vertegenwoordigers uit Curaçao, St Maarten, Haiti, Guyana, Costa Rica en Nederland aanwezig. Dr. Federico Montero van Costa Rica die ook dwarslaesie heeft en lid is van ISCoS (International Spinal Cord Society), heeft de workshop geleid.

In de eerste gedeelte verzorgde Dr. Juan Martina een presentatie over di situatie van dwarslaesie op Curaçao. Dr. Kim Anderson van de North American SCI Consortium heeft gesproken over de associatie en haar doelen. Dr. Montero vertelde over het netwerk van Afrika en Azië en heeft informatie gegeven over IDAP project, een economische oplossing om data te collecteren.

 

In het tweede gedeelte werden 3 groepen gevormd om te met elkaar te praten over de sterke en minder sterke kanten op het gebied van dwarslaesie in de Caribbean. Ook werd besproken wat de urgente behoeftes zijn voor een betere levenskwaliteit voor patiënten met dwarslaesie. In totaal werden 18 punten naar voren gebracht, om enkelen te noemen: 1) meer kennis over dwarslaesie voor gezondheidsprofessionals, 2) gemis van educatieve activiteiten en welke rol heeft Fundashon Alton Paas hierbij, 3) nodige wetten voor de rechten en antidiscriminatie in de voordelen voor personen met dwarslaesie, ook de nakoming ervan, 4) infrastructuur/mobiliteit, geografische aspect op de eilanden kan een uitdaging zijn, 5) Care na Cure. Tijdens de workshop werd geconcludeerd  dat vertegenwoordigers van Curaçao, Haiti, St. Maarten en Guyana samen zullen werken met dr. Montero om de Caribbean SCI Network te creëren.

Om 6uur s’avonds was de opening van het congres, waar aandacht besteed werd aan beleid. De keynote speech werd geleid door Dr.  Stanley Lalta, een econoom in de gezondheidswereld, die begonnen is met ‘Sociale Rechtvaardigheid’ en ‘Niet toegang tot zorg’. Zorg is een plicht! Het is belangrijk om BALANS/ RECHTVAARDIGHEID/ TOEGEVOEGDE WAARDE te creëren op het gebied van gelijkheid. Iedereen in onze maatschappij moet ontvangen wat hij/zij nodig heeft.

Dit is een kapitalistisch en economisch probleem geworden en we kunnen het ons niet veroorloven dat mensen hun volledige potentieel in onze samenlevingen niet bereiken, ze hebben drie dimensies nodig om een universele dekking voor de gezondheidszorg te bereiken. Het moet: 1) voor iedereen beschikbaar zijn, 2) in antwoord op een volledige set van behoeften en 3) het moet betaalbaar zijn.

Om inderdaad te werken aan beleidsinnovatie en het ondersteunen van het recht op gezondheid, moet er gewerkt worden met patiëntenorganisaties. Dr. Lalta heeft zijn speech beëindigd met ‘Learning from the Chaos Theory: can ‘the flapping wings’ of someone like Mr. Alton Paas, eventually result in a ‘tornado’ elsewhere? Yes, it can!’

Het congres ging door op zaterdag 29 september, waar aandacht besteed werd aan medische onderwerpen met sprekers uit Nederland, Amerika en Curaçao. Andy Kricher, persoon met dwarslaesie, heeft zijn verhaal verteld hoe hij is overleven en doorgegaan. Na de koffiepauze in de namiddag werd er parallelsessies gehouden met de sprekers uit Nederland en USA.

Op zondag 30 september, werd het congres beëindigd met thema’s over dwarslaesie en familie. Sun-Mi Venema uit Nederland heeft haar levensverhaal verteld. Ze heeft ‘locked-in syndrome’; is verlamd en kan niet praten. Ze communiceert via een ‘speech computer’. Sun-Mi heeft uitgelegd dat ze 2 boeken heeft geschreven met 1 vinger. “Ik ben hier om mensen te stimuleren, motiveren en te steunen. Hoe erg het kan zijn, er is altijd hoop.”

 

 

De 3de en laatste dag werd beëindigd met een panel, bestaande uit Andy Krichner, Alton Paas, dr Juan Martina en dr Ayal Zahavi. Ook hebben 22 personen op verzoek van Alton Paas hun namen opgegeven om samen te werken voor een verbetering voor patiënten met dwarslaesie en andere lichamelijke beperkingen.

 

 

Fundashon Alton Paas en Revalidatiecentrum Curaçao kijken terug op een zeer positief congres.