[Persbericht] Ieder jaar raken meer dan 400 mensen op Curaçao verlamd

Feb 19, 2019 | News, Press releases

Daarom is het belangrijk om mee te doen met de volgende Annual Fitness Challenge, op 10 maart op de International School.

 Willemstad – Het is op Curaçao nog steeds moeilijk om aan exacte cijfers te komen. Toch heeft Fundashon Anton Paas op basis van verschillende onderzoeken en gesprekken kunnen concluderen dat er ieder jaar ongeveer 400 personen op Curaçao verlamd raken, hetzij als gevolg van een beroerte of een dwarslaesie.

Bij signalen of situaties die verlammingen kunnen veroorzaken kunt u bijvoorbeeld denken aan iemand die struikelt en zijn wervelkolom beschadigt, of gewoon iemand die met haar gezin aan tafel zit, een beroerte krijgt en ineens met een dubbele tong praat.
In deze periode besteedt Fundashon Alton Paas veel aandacht aan hun komende event, ‘The Annual Fitness Challenge’, op 10 maart. De huidige situatie in onze maatschappij doet een beroep op ons om het verschil te maken. Beroertes en dwarslaesies zijn allebei te voorkomen. Een beroerte is te voorkomen door een gebalanceerd dieet, minder stress en lichaamsbeweging. Een dwarslaesie is meestal het gevolg van een ongeluk en is dus tot op zekere hoogte ook te voorkomen, door bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan ons rijgedrag, of betere voorzorgsmaatregelen te nemen als we op een plek in de hoogte klussen, zoals op het dak. Na een ongeluk moeten we ook meer aandacht schenken aan de signalen die ons lichaam afgeeft, zoals bijvoorbeeld prikkelingen in handen en voeten. Zo kan de schade in de ruggenwervel worden geminimaliseerd.

Tijdens de Fitness Challenge komen we in beweging en doen waar ons lichaam voor geschapen is, door deel te nemen aan een wandeling, of aan één van de fitness sessies, zoals bijvoorbeeld Yoga, Zumba, Salsamania, en nog veel meer. Als u meedoet helpt u niet alleen uzelf om fit te blijven, maar u helpt ook een ander met een gezondheidsprobleem. Dit kan uw buurman of buurvrouw zijn, of een kennis of familielid met een dwarslaesie, of iemand die een beroerte heeft gehad of een andere neurologische aandoening. Uw deelname maakt het mede mogelijk voor zulke mensen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren doordat u een speciale bewegingscentrum voor hen sponsort, waardoor deze mensen het gevoel krijgen erbij te horen en actief mee te kunnen doen in de maatschappij.  U sponsort ook sociale en andere alternatieven, alleen maar door deel te nemen aan één van de drie onderdelen van onze Fitness Challenge: Een wandeling van hetzij 5 of 10 km, fitness sessies in een gymzaal, of spinning met een groep.

Fundashon Alton Paas wil het hele eiland motiveren en mobiliseren om direct een kaartje te kopen. Ze zijn verkrijgbaar bij Samsom Colon, Mensing’s Caminada, Van den Tweel Zeelandia en bij Sport Spot Boutique. Koop nu uw kaartje, want #UKuntHetOok #AboTambePor