‘Richtlijnen voor meer toegankelijkheid op Curaçao’ gepresenteerd door Fundashon Alton Paas

Nov 6, 2018 | News

Willemstad – Fundashon Alton Paas presenteerde een handleiding om meer toegankelijkheid op Curaçao te creëren gedurende de ‘3rd Caribbean SCI Congress’ te Santa Barbara Beach & Golf Resort, op 28 september 2018. De handleiding is afgeleverd aan de aanwezige ministers; Minister van SAOW, Mr. Hensley Koeiman, Minister van MEO, Drs Steven Martina, Minister van VVRP, Mevr. Zita Jesus-Leito en Dr Keli, vertegenwoordiger van Minister van GMN, Mevr. Suzy Camelia-Römer.

 

Vorig jaar, 2017, heeft Fundashon Alton Paas het initiatief genomen om de toegankelijkheid op Curaçao te meten en hierna een rapport gepubliceerd genaamd “Curaçao Inclusion Project: Accessibility Research and Audit Report”.  De audit had als doelstelling: 1) evaluatie toegankelijkheid en publieke faciliteiten door gebruikers van rolstoelen; 2) evaluatie hoe makkelijk gehandicapte personen met publieke faciliteiten omgaat; 3) lijst van vestigingen die volgens regels toegankelijk zijn; 4) erkenning aan vestigingen die op eigen initiatief hun bedrijf toegankelijker hebben gemaakt; 5) werkgevers pijlen of ze open staan om personen in rolstoel in dienst te nemen en hun vestiging toegankelijker te maken voor hen.

In dit rapport wordt geconcludeerd dat Curaçao geen beleid heeft op het gebied van toegankelijkheid, en er bestaat ook geen informatie over het toegankelijker maken van infrastructuur voor personen met lichamelijke beperking. De weinige vestigingen die toegankelijker zijn gemaakt voor rolstoelgebruikers, hebben dit op eigen inzicht tot stand gezet.

Het is noodzakelijk om vestigingen toegankelijker te maken conform internationaal goedgekeurde regels. Volgens de Verenigde Naties, die ook het recht van personen met een beperking promoten, moeten personen met lichamelijke beperking geen obstakels ondervinden. Deze moeten geëlimineerd worden zodat deze personen ook zoals anderen van alle sociale activiteiten kunnen genieten. Het is duidelijk dat toegankelijkheid geen luxe is voor personen met lichamelijke beperking. Om deze redenen, staan bepaalde aanbevelingen genoteerd in het rapport om beleid mbt toegankelijkheid te implementeren, vooral bij publieke vestigingen.

Als vervolg op de aanbevelingen heeft Fundashon Alton Paas een werkgroep opgezet om aan richtlijnen voor toegankelijkheid te werken. De werkgroep bestaat uit Godalys Reina, directeur Pro Kuido NV., Noemie Panneflek-de Lannoy, architect en ergotherapeut Maaike Versteeg.

De samenwerking tussen de werkgroep, derden, en ook Fundashon Alton Paas, hebben geleid tot de samenstelling van de handleiding “Richtlijnen voor betere toegankelijkheid op Curaçao”. De volgende punten worden hierin opgesteld: 1) gemak om tot een gebouw en binnen te komen – Toegankelijkheid; 2) mogelijkheid om binnen het gebouw te manoeuvreren – Doorgankelijkheid; 3) mogelijkheid om gebruik te maken van ruimtes en faciliteiten in het gebouw – Gebruikelijkheid.

In het document wordt uitgebreid uitgelegd hoe ruimtes gebruikt moeten worden, met alle metingen die in overeenstemming zijn met internationale regels. Ook worden illustraties gebruikt, om een duidelijker beeld te geven. Deze handeling is de eerste editie die uitgebracht is geworden. Het is de bedoeling van Fundashon Alton Paas om deze handeling om de zoveel tijd te controleren en te updaten met actuele informatie die belangrijk kan zijn voor de toegankelijkheid op Curaçao. Het is belangrijk om te vermelden dat dit niet mogelijk kan zijn zonder de steun van de lokale bevolking, sponsors en overheidsinstellingen.

De SGR Groep en Fundashon Pro Bista zijn de eerste organisaties die deze handleiding getekend hebben om toegankelijkheid op Curaçao te verbeteren. De handleiding moet gedistribueerd worden en moet een punt van referentie zijn om positieve veranderingen te brengen in onze infrastructuur. Het is ook onze wens, dat de regering van Curaçao, de handleiding adopteert en uitgroeit tot een regionaal model. De handleiding kan gratis gedownload worden via de website https://fundashonaltonpaas.org/richtlijnen-toegankelijkheid/