[PERSBERICHT] Curacao Inclusion Project

Jul 12, 2017 | News, Press releases

CURACAO INCLUSION PROJECT

Fundashon Alton Paas start met de eerste fase van het project met auditen van 56 hotels en/of restaurants, leden van CHATA

 

Willemstad – FUNDASHON ALTON PAAS is blij en dankbaar met het partnerschap met CHATA en CTB om samen te starten met het eerste ‘Curacao Inclusion Project’ om de toegankelijkheid en inclusie in Curaçao te stimuleren.

 

Toegankelijkheid is een trending thema overal ter wereld. Vorig jaar september heeft ‘World Tourism’ organsatie ‘Toegankelijke Toerisme voor Iedereen’ gepromoveerd. Nederland heeft dit jaar voor de 17e keer ‘Week van de Toegankelijkheid’ in de week van 2 t/m 7 oktober. Ook op Curaçao komt dit thema, zowel negatief als positief, naar voren. In het bijna vijfjarig bestaan van Fundashon Alton Paas wordt door het grootste deel van onze gemeenschap naar voren gebracht dat Curaçao niet toegankelijk is. Wij concluderen dat ook, omdat Curaçao geen verordening kent inzake toegankelijkheid en nergens is vastgesteld wat de vereisten zijn voor een toegankelijk gebouw. Wat het thema ook zo interessant maakt is het feit dat Nederland het VN-Verdrag voor Personen met een Beperking in 2016 hebben geratificeerd. In het verdrag staat wat een land moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Nederland heeft op basis hiervan de Wet Toegankelijkheid Bedrijven en Publieke Gebouwen aangenomen en per 1 januari 2017 moet iedereen hieraan voldoen. Curaçao heeft formeel nog niet aangegeven dat zij medegelding van het verdrag wenst.

Hoewel alle informatie en de conclusie van de meerderheid, moeten wij instanties erkennen die vanuit hun eigen initiatief hun gebouw toegankelijk hebben gemaakt. Vandaar dat Fundashon Alton Paas met dit ‘Curacao Inclusion Project’ is gekomen die uit 4 fasen bestaat zodat personen in een rolstoel te weten komen waar zij allemaal naartoe kunnen gaan. Deze week gaat de eerste fase van start met het auditen van 56 hotels en/of restaurants, leden van CHATA. De audit wordt gedaan door een team van studenten, enkele personen in rolstoel, professionelen op het gebied en ergotherapeuten. Het team is onder begeleiding van ergotherapeut Maaike Versteeg. Vanuit Handboek Toegankelijkheid Nederland en Keurmerk Integrale Toegankelijkheidsstandaard is er een lijst gemaakt van enige basiselementen van de toegankelijkheidseisen binnen de horeca, die gebruikt zal worden voor de audit om te komen tot de lokaliteiten die wel toegankelijk zijn.

Fundashon Alton Paas ziet haar stichting als verbindend platform voor de dwarslaesie gemeenschap, de private en de publieke sector om met innovatie en gesprekken over ontwikkelingen te komen, om ons eiland te bevorderen zodat iedereen – validen met of zonder rolstoel – hiervan kan profiteren. Daarom worden als sluiting van het project 3 hotels, restaurants en werkgevers met de meeste punten vermeldt, vanwaar vanuit elke categorie de lokaliteit met de hoogste punten wordt erkend.