AP Center tin 4 trainer ku ta yuda i guia klientenan ku ta bin hasi ehersisio. Kada unu tin amor i pashon pa yuda kada kliente i den e video aki lo bo skucha mas di nan, sa ken nan ta i kiko ta motivanan.