3rd SCI Caribbean Congress

TOEGANKELIJKHEID IN EEN BREDER PERSPECTIEF

 

Willemstad – Fundashon Alton Paas in nauwe samenwerking met Revalidatiecentrum Curacao, Neurochirurg Dr. Ellianne Dos Santos Rubio en Ministerie GMN organiseert de 3de congres “Understanding Spinal Cord Injury and Life After – Accessibility in broader Perspective”. Dit congres vindt plaats bij Santa Barbara Beach and Golf Resort gedurende de dagen 28, 29 en 30 september 2018. Het congres zal dienen om de kennis te verbreden en meer ‘in depth’ te gaan over diverse onderwerpen die aan bod komen na een dwarslaesie om de kwaliteit van leven voor personen met dwarslaesie te kunnen optimaliseren. Er zijn lokale en ook internationale sprekers met een variëteit aan onderwerpen.

 

Gedurende een persconferentie gaf Fundashon Alton Paas aan dat de stichting om de 2 jaar geïnteresseerden benadert om een congres te organiseren als onderdeel van hun doelstelling voor bewustwording en verbetering van de kwaliteit van leven van personen met dwarslaesie. De eerste congres was 4 jaar geleden in 2014, de 2de in 2016 en de 3de wordt nu georganiseerd op 28, 29 en 30 september 2018. De 3de congres is gericht op toegankelijkheid in een breder perspectief. In het rapport van WHO “International perspective on spinal cord injuries’ worden de service – en infrastructurele belemmeringen gedefinieerd die participatie en een beter kwaliteit van leven voor personen met dwarslaesie beperken. De gedefinieerde belemmeringen zijn: geen adequaat beleid en voorzieningen, gebrek aan financiering, fysieke ontoegankelijkheid, negatieve gedrag en gebrek aan kennis. Om deze belemmeringen aan te pakken hebben wij gekozen voor de thema toegankelijkheid in een breder perspectief met accent op 3 gebieden 1) Toegankelijkheid voor inclusie gericht op beleid, 2) Toegankelijkheid aan toeëigent medische zorg voor kennisverbreding en 3) Toegankelijkheid naar positieve gedrag voor sociale ondersteuning.

De opening van het congres is op vrijdag 28 september 2018 met het gedeelte over beleid. Ministerie van GMN is ook aanwezig bij het congres. Minister Suzy Camelia-Romer opent het congres en Dr. Alcala als vertegenwoordiger van Ministerie GMN geeft een presentatie over de thema Beleid en Voorzieningen. Keynote speaker is doctor Stanley Lalta, Gezondheidseconoom uit Trinidat & Tobago met de thema “Accessibility to Achieve Health, Wealth and Societal Well-being for the Spinal Cord Injury Community”. Zaterdag 29 september is helemaal gewijd aan de medische zorg onder verantwoording van Revalidatiecentrum Curacao en wordt geleid door de revalidatieartsen Dr. Juan Martina en Dr. Ayal Zahavi. Een ander belangrijk presentatie is die van dr. Ellianne Dos Santor Rubio, neurochirurg bij Sehos. Dr. Dos Santor Rubio merkte gedurende haar praktijkuren dat veel personen op Curacao een cervicale canal stenosis hebben waardoor ze meer risico lopen om een dwarslaesie te krijgen. Misschien hebben wij meer personen die rondlopen of thuis ziek zijn met dwarslaesie zonder dat zij het weten. Gedurende het congres gaat Dr. Dos Santos Rubio dieper hierop in. Op zondag 30 september is de thema rond de persoon met dwarslaesie, zijn familie en de gemeenschap. Er is ook een dialoog/debat tussen enkele personen met dwarslaesie en Dr. Juan Martina. De andere sprekers zijn van Curacao, Nederland, USA, Jamaica en Haiti. Iedereen is welkom. Wij hebben een mogelijkheid voor vertaling zodat iedereen het congres kan volgen in de talen Papiamentu, Engels of Spaans.

 

Deze 3de congres heeft ook een uniek karakter voor het feit dat Fundashon Alton Paas het initiatief heeft genomen om een pre-congres workshop te organiseren om de Caribische eilanden samen te brengen voor het opstarten van een Caribisch Dwarslaesie Netwerk. Een uitnodiging ondertekend door Fundashon Alton Paas, Dr. Juan Martina als vertegenwoordiger van Revalidatiecentrum Curacao en Neurochirurg Dr. Dos Santos Rubio is naar de Caribische eilanden verstuurd om hen uit te nodigen om deel te nemen aan het congres in het bijzonder de pre-congres workshop. De Caribisch Dwarslaesie Netwerk zal dienen als een platform voor onderwijs, uitwisseling, capaciteitsontwikkeling en onderzoek. Dit initiatief wordt ook geapplaudisseerd door de internationale organisatie International Spinal Cord Society (ISCoS). Dr Federico Montero, ook een persoon met dwarslaesie, lid van ISCoS en ex-coördinator gehandicapten zaken voor PAHO/WHO voor Latijns-America en Caribbean, zal de workshop begeleiden.

Dr. Kim Anderson in een andere spreker, die ook een bijdrage zal geven aan de workshop. Dr. Anderson heeft dwarslaesie en is een professor fysische geneeskunde en revalidatie. Zij is de voorzitter van de North American Spinal Cord Injury Consortium (NASCIC). Zij heeft Fundashon Alton Paas benadert om lid te worden van NASCIC. Vanaf 12 juli 2018 is Fundashon Alton Paas officieel lid van NASCIC. NASCIC brengt organisaties, mensen of belangengroepen samen die werken voor het welzijn van mensen, families of gemeenschap van dwarslaesie.

 

Voor de 3de congres is ook accreditatie aangevraagd. CAN Curacao accrediteert het congres met 11 punten. De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen is ook benaderd voor accreditatie. Hier ook is het congres geaccrediteerd met 11 punten voor Revalidatieartsen. Het congres staat vermeld op de volgende websites www.revalidatiegeneeskunde.nl, www.naskho.org en www.cancuracao.org. Het congres website zelf http://cscic.fundashonaltonpaas.org bevat alle informatie over het congres. Registratie voor het congres is alleen mogelijk via de website van het congres. Er is een “Early Bird price” tot en met 25 augustus 2018 en de afsluitdatum voor registratie is 8 september 2018.

In de komende periode zullen Fundashon Alton Paas en Revalidatiecentrum Curacao informatie verstrekken via diverse communicatiekanalen over het congres en de workshop.