4 maart 2018 de 5de editie van The Annual Fitness Challenge met thema:

VERENIG CURACAO IN BEWEGING!

Willemstad – Fundashon Alton Paas is blij en dankbaar voor de manier waarop de gemeenschap inclusiever wordt en rekening houdt met mensen in een rolstoel. Na een intensieve periode van de Curacao Inclusion Award in 2017 is de stichting nu bezig met inclusie vanaf het perspectief van beweging.

Velen herinneren zich de laatste editie van Fitness Challenge en de sfeer die er heerste. Een stuitend moment was het moment waarop mensen in een rolstoel ook deelnamen in het midden van de andere deelnemers die niet in rolstoel waren. Dit is een belangrijk voorbeeld van inclusie die wij als stichting willen blijven stimuleren. Iedereen met hun bekwaamheid in beweging. Daarom een oproep aan u. Of u nu een hand kunt bewegen, of alleen een voet, of u alleen kunt zien, of dat u alleen kan horen, of ben u overgewicht, jong of op gevorderde leeftijd, wij willen Curacao verenigen in beweging en anderen empoweren. Wij zijn allemaal Curaçao en hoe verenigd wij zijn, des te sterker kunnen wij worden in onze vaardigheden.

Elke jaar wordt Fitness Challenge groter met meer deelnemers. Dit omdat wij allemaal de belangrijkheid van beweging en een gezonde levensstijl erkennen. De menselijke soort is ontworpen voor beweging. Voor 99,9% van de menselijke geschiedenis waren fysieke activiteiten typerend voor het dagelijks leven en een te verwachten deel van  de dagelijkse wereld (Astrand, 1986). Gewone fysieke activiteit heeft een biologische basis met een centrale controle, en dat fysieke inactiviteit de normale functie verstoort en bijdraagt aan chronische onbalans (Rowland, 1998). Onze lichamen hebben een inherente behoefte om te bewegen. Voor een persoon met dwarslaesie is beweging zeer essentieel maar ook voor iedereen is het belangrijk. Het kan ook bijdragen om onze gewoontes te beïnvloeden om tot een gezonde levensstijl te komen.

Voor de laatste 4 edities zijn wij gewend met een dag in januari voor Fitness Challenge, maar voor de 5de editie is de datum bepaald op 4 maart 2018. Fundashon Alton Paas wil Curaçao informeren om 4 maart 2018 te reserveren voor de 5de editie van The Annual Fitness Challenge met leuke activiteiten in vergelijking met voorgaande jaren. Reserveer 4 maart 2018 voor “Uni Kòrsou Den Moveshon!”